Home / 2014 / January

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับ API ของ Socialcam เพื่อดึงข้อมูลเบื้องต้นมาแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ผ่าน Web Services แบบง่ายที่สุด และทำได้จริง

วิธีการเขียนโปรแกรมร่วมกับ Google Maps JavaScript API v3 ที่เน้นในการ Render Maps หรือแผนที่ของเราให้สวยงามโดยการทำงานเน้นที่ Javascript และ Google Maps API

รวมเทคนิคการพัฒนา Website ร่วมกับ Google Maps ด้วยวิธีการเรียกใช้งาน API อย่าง Static Maps API V2 ให้แสดงผลรูปภาพแผนที่ของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ และสวยงามที่สุด

หน้าจอเมนูของแอพพลิเคชัน iPhone มักจะเป็นจุดขาย ยิ่งเป็น Animation Menu ที่สวยจะน่าใช้แอพฯ มากขึ้นแนะนำว่าลอง DCPathButton มาช่วยพัฒนาจะสวยขึ้นครับ

เป็นเครื่องมือหนึ่งสำหรับนักพัฒนาเกมที่เคยเขียน 2D เกมทุกแพลตฟอร์ม Cross Plaform Game แบบ Cocos2D ตอนนี้มีเครื่องมือที่ทำให้ง่ายขึ้นด้วย CocoStudio