Home / 2013 / July

บทเรียนเบื้องต้นในการสร้าง Web Application ประเภท Task Manager โดยใช้ Dropbox Datastore API มาพัฒนาร่วมกับ Javascript SDK ของ Dropbox อย่างง่ายสำหรับมือใหม่

บทเรียนสำหรับนักพัฒนา Hybrid HTML5 Framework อย่าง Sencha Touch รอบนี้คือการนำ Nested List มาดึงข้อมูลร่วมกับระบบหลังบ้านที่พัฒนาจากภาษา PHP อย่างง่าย

POST TAGS:

สำหรับนักการตลาดหลายคนที่ใช้งาน Fan Page มานานแล้ว อาจจะได้รับคำเชิญชวนให้ใช้ Feature ที่ปรับหน้าตาใหม่อย่าง Facebook Page Insights ที่มาพร้อมของดีแบบจัดเต็ม

หลังจาก Instagram ได้เพิ่ม Feature ขึ้นมาอย่าง Video ให้เราอัพโหลดไปแชร์กัน หลายคนก็คงอยากรู้วิธีง่ายๆ ในการ Download มาเก็บไว้ในเครื่อง โดย Torch Browser

Open Source น่าสนใจสำหรับสร้างนวัตกรรม Web Technology ที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้คือ JSNES ญาติห่างๆ ของ node.js ไว้ใช้เล่นเกมเก่าๆ บน Famicom บนเว็บไซต์

สายงานออนไลน์ หรือโฆษณา Media จะต้องพบกับภาวะของลูกค้า หรือทีมตัวที่มีงบโฆษณาเหลือ และอยากจะลองลงโฆษณาผ่าสื่อ Digital นั้นจะต้องทำยังไง?

บางครั้งหากทำการอัพโหลดไฟล์แอพพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Sencha Touch ขึ้นไปบนเว็บไซต์แล้วโหลดช้า เราต้องใช้ Sencha CMD ในการช่วย Publish ตัวไฟล์ทั้งหมดจะเร็วขึ้น

POST TAGS: