Home / 2013 / June

อีกวิธีการใช้การพัฒนาแอพพลิเคชันในรูปแบบ Hybrid Framework ให้ทำงานบนแพลตฟอร์ม iOS นั้นคือ Sencha Touch บน Phonegap ด้วย XCode 

ไอเดียหลักของการค้นหาด้วยเสียง Google Voice Search ที่สามารถ Engage ผู้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น และเอเซียได้ด้วยตัวการ์ตูน Doraemon กับรางวัลงาน AdFest Award 2013

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2013 Google ได้เปิดเผยภาพหน้าจอระบบการค้นหาที่ปรับแต่ง UI ใหม่เวลาที่เราพบผลลัพธ์แบบ Local Search เหมือน Facebook Graph Search

ในศาสตร์ของการทำ Inbound Marketing นั้นมีหลักการเดียวคือการทำให้ Asset ของเราปรากฏบน Google รอบนี้จะเป็นการทำ Content Optimizing บน YouTube

Google ได้ทดสอบประสบการณ์ใหม่บนโลกออนไลน์ โดยการพัฒนาเกมแบบ 2 ผู้เล่นที่ชื่อว่า Chrome Cube Slam ให้ เล่น Pong เกมออนไลน์ผ่าน Live Video กับเพื่อน

บทความนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนในการออกแบบ และพัฒนาแอพพลิเคชันแบบ Mobile Web App ด้วย Framework ของ Sencha Touch 2 แบบทีละขั้นตอน