Home / 2013 / February

แอพพลิเคชัน Stiktu สำหรับสร้าง Augmented Reality กับสิ่งพิมพ์ด้วยตัวเองบน Mobile แล้วยังแชร์ให้เพื่อนๆ เห็นเหมือนเล่นบน Instagram ที่ง่ายและทำได้เอง

วิธีการทำ Augmented Reality ด้วยตัวเองแบบ D.I.Y. ด้วย Layar Creator แบบง่ายๆ เป็นกรณีศึกษาด้าน Social Media Integration ที่ทำได้ง่ายทีเดียว

วิธีการพัฒนา iPhone Apps สำหรับผู้เริ่มต้นกับการใช้ UIGestureRecognizer เบื้องต้นจับการเคลื่อนไหวของตัวอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองกับแอพพลิเคชันด้วย XCode 6 ครับ

หลายคนที่กำลังศึกษาอยู่ และกำลังค้นหาบความวิชาการหรือ Acedemic Research ต่างๆ ต้องเคยผ่านการค้นหาวิจัยพวกนี้จาก Google นี่เป็นวิธีการค้นที่ดีที่สุดครับ

ในแต่ละปี Google มีการปรับเปลี่ยนลำดับขั้นตอนวิธีการทำงาน หรือ Algorithm ในการค้นหาข้อมูลมากกว่า 500 ถึง 600 ครั้ง มาดูกันว่า Algorithm ไหนที่เปลี่ยนบ้าง

สำหรับโครงงานเกมบน iPhone อย่างเกม “The Lake Hero” นี้ เป็นโครงงานที่ผมทำขึ้นให้นักศึกษาที่สอนในคลาสวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง ในการใช้งาน Cocos2D ครับ

หลายบริษัทที่มีการเก็บข้อมูลสำหรับวิจัยการตลา หรือข้อมูลประวัติของผู้บริโภคควรใช้ Graph API ของ Facebook มาช่วยสำหรับการดึงข้อมูลเหล่านั้นให้ง่ายขึ้นครับ

งานสัมมนา Digital Marketing Summit 2013 กับการเปลี่ยนกลยุทธ์ Content Marketing 12-13 มีนาคม 2556 Grande Centre Point Hotel & Residence หรือ  Terminal 21

กรณีศึกษาการทำการตลาดบน Social Media เพื่อสร้าง Brand Engagement กับกลุ่มวัยรุ่น ของปากกา Permanent อย่าง Sherpie ผ่านช่องทาง Inbound Marketing แบบครอบคลุม