เว็บไซต์: http://www.daydev.com/whatthefuk

เว็บไซต์: http://www.daydev.com/whatthefuk

เว็บไซต์: http://www.daydev.com/whatthefuk
VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]

เว็บไซต์: http://www.daydev.com/whatthefuk

Comments

comments

About Banyapon Poolsawasd

เว็บมาสเตอร์ที่มีบทบาทต่อไปนี้ Founder, ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, Sr. Search Engine Specialist บริษัท Adways Labs Thailand Co., Ltd. สามีวัยกลางคนผู้บ้างาน แต่ก็มีเวลาให้ภรรยา และครอบครัว อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย ประจำคณะ วิทยาศาสตร์ ไอที และ บริหารการตลาด "ความรู้มีไว้แบ่ง เหมือนเหาที่มีไว้กระจาย"

Leave a Reply