เว็บไซต์: http://www.daydev.com/whatthefuk

VN:F [1.9.22_1171]
VN:F [1.9.22_1171]

เว็บไซต์: http://www.daydev.com/whatthefuk

เว็บไซต์: http://www.daydev.com/whatthefuk

Comments

About author

Banyapon Poolsawasd

Founder, ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด) อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.